Tematică Admitere Filiera Vocațională 2018

Tematica pentru

proba SCRISĂ de aptitudini

sesiunea mai 2018

SUBIECTUL I

Douăzeci de întrebări cu un răspuns corect din trei variante,

Fiecare răspuns corect va fi punctat cu 0,25 puncte

SUBIECTUL II

Zece întrebări cu răspuns “Adevărat sau fals”

Fiecare răspuns corect va fi punctat cu câte 0,20 puncte

SUBIECTUL III

Un eseu de cel mult o pagină, după următoarele cerinţe:

 • locul unde este scris în Biblie

 • personajele principale

 • desfăşurarea acţiunii

 • ce învăţătură putem desprinde

Întocmirea corectă şi completă a eseului se punctează cu 2 puncte.

Se acordă din oficiu 1 punct

DIN PROGRAMA DE RELIGIE CLASELE a VII-a și a VIII-a

SE VOR SELECTA URMĂTOARELE TEME:

 1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1 – BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ

 1. Evangheliile (Matei, Marcu, Luca, Ioan)

 1. Nașterea lui Isus

Matei 1:18-2:23; Luca 2:1-40

 1. Botezul Domnului Isus Hristos

Matei 3:1-17; Luca 3:1-23

 1. Ioan Botezătorul

Luca 1:5-25 şi 57-66

 1. Ispitirea lui Isus

Matei 4:1-11; Luca 4:1-13

 1. Cuvântarea de pe munte – Fericirile

Matei 5:1-12

 1. Cina cea de taină

Matei 26:1-35; Marcu 14:21-31; Luca 22:7-38; Ioan 18:1-19:42

 1. Prinderea,judecarea şi răstignirea lui Isus

Matei 26:36-27:66; Marcu 14:32-15:47; Luca 22:7-38; Ioan 13:1-38

 1. Învierea Domnului Isus

Matei 28:1-7; Marcu 16:1-8; Luca 24:1-12; Ioan 20:1-10

 1. Arătările Domnului Isus după înviere

Matei 27:8-10; Marcu 16:9-14; Luca 24:13-43; Ioan 20:11-29

 1. Faptele Apostolilor

 1. Înălțarea lui Isus

Faptele Apostolilor 1:1-11

 1. Viaţa primilor creştini

Faptele Apostolilor 2:37-47

 1. Întoarcerea lui Saul

Faptele Apostolilor 9:1-22

 1. Sutaşul Corneliu

Faptele Apostolilor 10:1-48

II. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 2 – ÎNVĂŢĂTURI DE BAZĂ ALE CREDINŢEI CREŞTINE

 • Coborârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt – o necesitate în viaţa credinciosului

Din următoarele pasaje biblice:

 • Coborârea Duhului Sfânt

Faptele Apostolilor 2:1-21

IV. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 4 – VIAŢA ŞI ÎNVĂŢĂTURA DOMNULUI ISUS

 1. Minunile Domnului Isus (cele patru domenii)

 1. Umblarea pe ape Matei 14:22-33) !

 2. Eliberări de demoni (Matei 828-34; Luca 8:26-39)

 3. Orbul Bartimeu Marcu 10:46-52

 4. Învierea lui Lazăr Ioan 11:1-46

 1. Predica de pe munte (Matei capitolele 5-7)

 2. Pildele Domnului Isus: Pildele Împărăţiei (Matei 13:1-52)

 3. Pildele lucrurilor pierdute, (Luca 15:1-32)

 4. Pilda celor zece fecioare, (Matei 25:1-13)

 5. Pilda robului nemilostiv, (Matei 18:21-35)

 6. Pilda samariteanului, (Luca 10:25-37)

Teme pt eseu:

1. Nașterea Domnului Isus Hristos

Matei 2:1-12; Luca 2:1-20

2. Învierea Domnului Isus

Matei 28:1-7; Marcu 16:1-8; Luca 24:1-12; Ioan 20:1-10

2. Pilda samariteanului

Luca 10:25-37

3. Pilda fiului risipitor

Luca 15:11-32

5. Coborârea Duhului Sfânt

Faptele Apostolilor 2:1-21

Bibliografie:

 1. Biblia,traducerea Cornilescu

X