LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, si când va
îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – Proverbele lui Solomon 22:6

Istoric

Liceul Teologic Penticostal din Arad a fost înființat la propunerea Cultului Penticostal din Romania, de către Ministerul Învățământului, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte, prin autorizația nr. 5303/18.07.1991, ca unitate de învățământ de stat, având locația in ARAD str. Petru Rareş nr 7.

Înființarea școlii înainte de decembrie 1989 era imposibilă din cauza intoleranței religioase, iar după decembrie 1989 a devenit necesitate din cel puțin două motive: pe de o parte în condițiile în care Comunitatea Penticostala în Regiunea 5 Vest era numeroasă, fiind cea mai numeroasă denominațiune religioasă creștină neoprotestantă din Romania și din Europa, iar pe de alta parte în orașul Arad s-au pus bazele învățământului superior teologic penticostal, disciplinele pentru admitere trebuind să se regăsească în planurile cadru din învățământul preuniversitar, la un liceu de profil.

De la înfiinţare și până în prezent unitatea noastră şcolară pregăteşte elevi pe două filiere:

-filiera vocațională cu profil teologic şi specializare teologie penticostală

– filieră teoretică cu profil real şi specializare matematică informatică

Școala are doar ciclu liceal, câte 2 clase pe fiecare an de studiu corespunzător celor doua filiere. În structura sa funcționează clasele IX-XII cu predare în limba română, şcolarizând la forma învăţământ de zi un număr de 214 elevi în cele 8 clase.

Inițial școala a funcționat în clădirea Școlii Generale nr. 13 pe strada Ardealului din Arad, apoi din anul 1994 s-a mutat la Liceul „Iuliu Maniu” unde a funcționat până în anul 1999. În anul 1999 Primăria Aradului a repartizat Liceului Teologic Penticostal din Arad o clădire pe strada Petru Rareș nr.7 care a fost renovată cu sprijinul unor oameni de afaceri din Biserica Penticostală „Betania” Arad, dar și al Primăriei Municipiului Arad, clădire în care liceul funcționează și în prezent.

Asistenta spirituală este asigurată de către pastorul școlii ajutat de către pastorii care slujesc în bisericile din Comunitatea Regională Penticostală Arad.

X