LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

Prin Harul lui Dumnezeu este o entitate de învățământ învrednicită, care emană o educație creștină de înaltă ținută spirituală și academică desfășurată sub egida reunită a Cultului Creștin Penticostal și a Ministerului Educației Naționale din România; o oază care adapă sufletul însetat de a-L cunoaște pe Creator și creația Sa; un loc de popas străjuit de lumina care inundă inima și mintea copiilor care au harul de a fi găzduiți aici peste întunericul nopții; o casă a Olarului unde lutul este frământat de mâini destoinice care dau formă Divină vaselor de cinste; o cetate tare unde se adăpostesc cei fragezi încă, până trece furtuna vârstei necoapte. Azi ne aflăm în timpul slujirii noastre din această perioadă de biruință a Domnului care a hotărât să existe şcoli creştine în ţara noastră! Dorim ca Numele Domnului să fie slăvit în veci! Fie ca Dumnezeu sa binecuvânteze pe toţi cei care sunt implicaţi în activitatea acestui liceu creştin, care ne sprijinesc să îndrumăm tânăra generaţie pe urmele Mântuitorului!

Viziunea

Dorim ca absolvenții LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD să-și dezvolte personalitatea pe direcțiile umană și spirituală, dobândind capacitatea de a aplica principiile biblice ale vieții creștine, acasă, la biserică, la locul de muncă și în societate, slujindu-L pe Dumnezeu şi pe semeni.

Misiunea

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD asigură:
– o educație creștină complexă;
– pregătirea elevilor pentru a-și folosi abilitățile și întregul potențial într-o societate pluralistă;
– promovarea unui act didactic de calitate;
– dezvoltarea unei atitudini de slujire față de Dumnezeu și societate;
– armonizarea tendințelor de realizare individuală și potențialul fiecărui elev cu cerințele vieții sociale, pentru a se integra cu succes în formele de învățământ superioare sau pe piața muncii.

Parteneriate

  • Bisericile penticostale din Municipiul și Județul Arad (Biserica Penticostală ”Betania” Arad, Biserica Penticostal ”Izvorul Vieții” Arad, Biserica Penticostal ”Betel” Arad, Biserica Penticostal Micalaca Arad, Biserica Penticostal ”Gloria” Arad, Biserici Penticostale din: Felnac, Vladimirescu, Covăsânț, Șiria, Sicula, Zăbrani, Sântana, Șag, Tisa Nouă, Moneasa, Sebiș, Șimand)
  • Comunitatea Regională Penticostală Arad
  • Agenția Penticostală de Misiune Externă
  • Licee teologice penticostale din țară(Liceul Teologic Penticostal LOGOS Timisoara, Liceul Teologic Penticostal BETEL Oradea, Liceul Teologic Penticostal ELIM Pitesti, Liceul Teologic Penticostal EMANUEL București, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, Scoala Crestina FILADELFIA Suceava, Liceul Creştin PRO DEUS Cluj-Napoca, Liceul Creștin LOGOS Bistrița)
  • Primăria Municipiului Arad
  • ACSI – Asociația Internaționala a Școlilor Creștine
  • Asociația ”Tineret pentru Cristos”
  • Unități școlare și universități din Arad
  • Instituții, Asociații, Fundații, ONG-uri

17
CADRE DIDACTICE
8
CLASE LICEALE
214
ELEVI
27
ANI EXPERIENTA

Activităţi extracurriculare de referință:

  1. Participarea anuală a corului liceului la Festivalul corurilor liceelor evanghelice din România „Soli Deo Gloria” organizat sub egida ACSI

     2. Participarea anuală a unui grup de elevi la Conferinţa Europeană a Liceelor Creştine organizată de ACSI, de regulă în Ungaria

     3. Participarea anuală a elevilor la Campionatul de fotbal al liceelor evanghelice din România

     4. Participarea elevilor din fiecare clasă şi a corului liceului la misiuni creștine în cadrul bisericilor din municipiul şi judeţul Arad

     5. Participarea anuală la Olimpiada Naţională de Religie – Alianţa Evanghelică, la Concursul Naţional de Discipline Teologice de Specialitate – specializarea Teologie Penticostală și alte concursuri din calendarul MEN

     6. Școala noastră a implementat/implementează două Proiecte de mobilitate VET în cadrul programului ERASMUS+:

‘’INFORMATICIENI ROMÂNI PENTRU PIAȚA EUROPEANĂ A MUNCII‘’, număr proiect 2014-1-RO01-KA102-001429

‘‘PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN FIRME IT EUROPENE-ȘANSE SPORITE DE COMPETITIVITATE PE PIAȚA MUNCII‘’, număr proiect 2016-1-RO01-KA102-024067

Fiecare proiect s-a derulat în două fluxuri, parteneri fiind firme de specialitate din GRANADA-SPANIA, iar beneficiari fiind elevi din clasele a XI-a și a XII-a aflați în formare inițială la unitatea noastră școlară, specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.
Ambele proiecte au fost câștigate în urma aplicării formularului aferent conform legislației în vigoare, școala îndeplinind condițiile de eligibilitate.
Derularea proiectelor are loc în Granada, Spania unde beneficiarii sunt instruiţi în cadrul unor firme I.T. având ca finalitate creşterea calităţii în formarea profesională iniţială în domeniul I.T. şi dobândirea abilităţilor şi competenţelor de antreprenoriat, care pot determina în viitor iniţierea propriei afaceri.
Prin competenţa, seriozitatea şi credincioșia elevilor care au participat până acum în proiect s-a adus cinste numelui lui Dumnezeu

    7. SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară)
Începând cu anul şcolar 2007-2008, am răspuns pozitiv iniţiativei Ministerului Educaţiei de a sădi în sufletul elevilor noştri dorinţa de a ajuta pe aproapele prin activităţi de voluntariat. Activităţile se desfăşoară în parteneriat cu Centrul de Recuperare Ghiocelul din Arad, în cadrul căruia sunt îngrijiţi şi recuperaţi copii cu diverse dezabilităţi. Un grup de elevi participă săptămânal în cadrul centrului, alături de personalul de specialitate, unde susţin programul de recuperare al copiilor.
In felul acesta, elevii şcolii noastre îndeplinesc, într-un cadru organizat, porunca Domnului Isus de a-şi ajuta aproapele când acesta se află în nevoie.

X