ACREDITARE ERASMUS+ PENTRU MOBILITĂȚI ÎN DOMENIUL ” FORMARE PROFESIONALĂ-VET”

Liceul Teologic Penticostal din Arad beneficiază de o acreditare Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul ”Formare profesională Vet”.

Perioada de valabilitate a prezentei acreditări este 01.02.2022-31.12.2027

În acest an școlar, în perioada 25.10.2022-09.11.2022 un grup de 25 de elevi împreună cu 4 cadre didactice au participat în proiectul Erasmus, în Portugalia timp de două săptămâni.

Prin practica desfășurată elevii au dezvoltat aptitudini necesare pentru a îndeplini sarcinile legate de specializarea fiecăruia.

În ceeea ce privește partea culturală a proiectului, elevii noștri au beneficiat de vizitarea mai multor obiective turistice.

Elevii au fost însoțiți de doamna prof. Borcuța Adriana (coordonatorul proiectului), prof. Crișan Lavinia (monitor), Huț Otilia (însoțitor), Prof. Babuția Teodora (însoțitor).

X