PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

X