Informații admitere Filiera Vocațională 2018

INFORMAȚII ADMITERE 2018
 Filiera: Vocațională

Profil:Uman

Specializare: Teologie penticostală

1 clasa= 28 de locuri

 

Graficul admiterii Uman – Teologie

-10-11 mai 2018 – ridicarea de la şcoala generală a anexei fişei de înscriere pentru proba de aptitudini

-14-15 mai 2018– înscrierea pentru probele de aptitudini.

-16-18 mai 2018– desfășurarea probelor de aptitudini.

-22 mai 2018 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini. Contestaţii.

-25 mai 2018 –.Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini

-11 iunie 2018 – Actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini. Înscrierea celor admiși

Proba de aptitudini constă in:

1. Interviu cu fiecare candidat evaluat cu ADMIS/ RESPINS

2. Proba scrisa evaluata cu notele de la 10 la 1 cu durata de cel mult 2 ore

Media finala se va calcula astfel:

MFA=( 3MA +APT):4

MFA=media finala de admitere;

APT=nota finală la probele de aptitudini;

MA=media de admitere în liceu

Dosarul de înscriere la proba de aptitudini va conţine următoarele acte:

  • Fisa de înscriere tip;

  • Certificat de naștere în original si o copie xerox;

  • Copie carte identitate

  • Recomandarea pastorului

  • Fisa medicala, în original;

  • Declarație din partea candidatului si a părinților acestuia ca au luat cunoștință de Regulamentul de ordine interioară al liceului

X