ADMITERE CLASA a IX-a PROFIL TEORETIC SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ AN ȘCOLAR 2021-2022

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD
ADMITERE CLASA a IX-a PROFIL TEORETIC SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
26 LOCURI
AN ȘCOLAR 2021-2022

 

I.CALENDARUL ADMITERII

16 – 22 iulie 2021 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ gimnazial sau prin formular transmis electronic

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD
CLASA a IX-a PROFIL TEORETIC SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ ARE CODUL 174
ORICE OPȚIUNE GREȘITĂ POATE CONDUCE LA O REPARTIZARE NEDORITĂ!

24 iulie 2021 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 – 2022

26 – 28 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați –LA SECRETARIATUL LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD ÎNTRE ORELE 10-16

II.DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA ADMITERE

1) fișa de înscriere;
2) carte de identitate-copie
3) certificat de naştere – copie;
4) foaia matricolă aferentă claselor 5-8
5) fişa medicală în original;
6) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al Liceului Teologic Penticostal şi că sunt de acord să îl respecte( se va pune la dispoziție de către liceu)

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

MEDIA DE ADMITERE
MA=0,2xABS+0,8xEN
MA= MEDIA DE ADMITERE
ABS=MEDIA GENERALĂ DE ABSOLVIRE A CLASELOR V-VIII
EN=MEDIA GENERALĂ OBȚINUTĂ LA EVALUAREA NAȚIONALĂ

Anunt admitere IX MI 2021-2022 – Click pentru descarcare.

X