ADMITERE CLASA a IX-a PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA TEOLOGIE PENTICOSTALA AN ȘCOLAR 2021-2022

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD
ADMITERE CLASA a IX-a PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA TEOLOGIE PENTICOSTALA
24 LOCURI
AN ȘCOLAR 2021-2022

SE POT ÎNSCRIE DOAR ABSOLVENȚI AI CLASEI A VIII-A CARE AU AVUT MEDIA ANUALA LA PURTARE MINIM 9 ÎN FIECARE CLASĂ V-VIII!

 

În cadrul probei de aptitudini pentru admitere, candidații vor susține următoarele două probe:
a) un interviu, evaluat cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Interviul constă în:
• verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
• motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte). În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religiepenticostală. Durata probei orale va fi de 20 minute.

I.CALENDARUL ADMITERII

7-14 IUNIE-INSCRIEREA CANDIDAȚILOR DIRECT LA SECRETARIATUL LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD
ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI SE FACE LA O SINGURĂ UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, PENTRU UN ANUMIT PROFIL!

15 IUNIE ora 10-SUSȚINEREA PROBEI DE INTERVIU

18 IUNIE-COMUNICAREA REZULTATELOR LA PROBA DE APTITUDINI PRIN AFIȘAREA NOTELOR LA PROBA DE APTITUDINI(APT)

APT=NOTA LA PROBELE DE APTITUDINI= MEDIA ARITMETICĂ A MEDIILOR ANUALE LA DISCIPLINA RELIGIE DIN CLASELE V-VIII

14IULIE ora 14-AFIȘAREA LISTEI CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA SPECIALIZAREA TEOLOGIE PENTICOSTALĂ, ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR FINALE DE ADMITERE(MFA)
MFA=(MA+APT)/2
MFA=MEDIA FINALĂ DE ADMITERE
MA=MEDIA ADMITARE
APT=NOTA LA PROBELE DE APTITUDINI= MEDIA ARITMETICĂ A MEDIILOR ANUALE LA DISCIPLINA RELIGIE DIN CLASELE V-VIII

II.DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA ADMITERE

1) anexa la fișa de înscriere;
2) certificat de naştere – copie;
3) fişa medicală în original;
4) adeverință cu media la purtare clasele V-VIII
5) adeverință cu media la religie clasele V-VIII
6) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al Liceului Teologic Penticostal şi că sunt de acord să îl respecte. ( se va pune la dispoziție de către liceu)

OBS: Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial eliberează anexa la fișa de înscriere, precum și o adeverință în care se va preciza media generală a claselor V-VIII la disciplina religie (calculată cu două zecimale, fără rotunjire) și mediile anuale din claselor V-VIII, la purtare.

II.CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

1.MEDIA DE ADMITERE
MA=0,2xABS+0,8xEN
MA= MEDIA DE ADMITERE
ABS=MEDIA GENERALĂ DE ABSOLVIRE A CLASELOR V-VIII
EN=MEDIA GENERALĂ OBȚINUTĂ LA EVALUAREA NAȚIONALĂ

2.MEDIA FINALĂ DE ADMITERE
MFA=(MA+APT)/2
MFA=MEDIA FINALĂ DE ADMITERE
MA=MEDIA ADMITARE(calculată conform punctului 1)
APT=NOTA LA PROBELE DE APTITUDINI= MEDIA ARITMETICĂ A MEDIILOR ANUALE LA DISCIPLINA RELIGIE DIN CLASELE V-VIII

Descarca documentul – Click aici

X