Admitere 2020

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD

ADMITERE CLASA a IX-a

PROFIL TEOLOGIC

SPECIALIZAREA TEOLOGIE PENTICOSTALA

28 LOCURI

AN ȘCOLAR 2020-2021

SE POT ÎNSCRIE DOAR ABSOLVENȚI AI CLASEI A VIII-A CARE AU AVUT MEDIA ANUALA LA PURTARE MINIM 9 ÎN FIECARE CLASĂ V-VIII!

În cadrul probei de aptitudini pentru admitere, candidații vor susține următoarele două probe:

a) un interviu, evaluat cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Interviul constă în:

verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte). În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie. Durata probei orale va fi de 20 minute.

I. CALENDARUL ADMITERII

2-5 IUNIE-INSCRIEREA CANDIDAȚILOR DIRECT LA SECRETARIATUL LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD ÎNTRE ORELE 10-17

APLICATIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA MAI MULTE PROBE DE APTITUDINI!

9-12 IUNIE-SUSȚINEREA PROBEI DE INTERVIU VA FI ONLINE FOLOSIND APLICAȚIA GOOGLE MEET, CANDIDAȚII VOR PRIMII INDICAȚII LA ÎNSCRIERE (ÎN DATA DE 5 IUNIE ORA 16 VA FI COMUNICATA PROGRAMAREA INTERVIULUI)

12 IUNIE-COMUNICAREA REZULTATELOR LA PROBA DE APTITUDINI PRIN AFIȘAREA NOTELOR LA PROBA DE APTITUDINI(APT)

APT=NOTA LA PROBELE DE APTITUDINI= MEDIA ARITMETICĂ A MEDIILOR ANUALE LA DISCIPLINA RELIGIE DIN CLASELE V-VIII

2 IULIE-AFIȘAREA LISTEI CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA SPECIALIZAREA TEOLOGIE PENTICOSTALĂ, ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR FINALE DE ADMITERE(MFA)

MFA=(MA+APT)/2

MFA=MEDIA FINALĂ DE ADMITERE

MA=MEDIA ADMITERE

APT=NOTA LA PROBELE DE APTITUDINI= MEDIA ARITMETICĂ A MEDIILOR ANUALE LA DISCIPLINA RELIGIE DIN CLASELE V-VIII

II. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA ADMITERE

1) Anexa la fișa de înscriere;

2) Certificat de naştere – copie;

3) Fişa medicală în original;

4) Adeverință cu media la purtare clasele V-VIII

5) Adeverință cu media la religie clasele V-VIII

6) Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al Liceului Teologic Penticostal şi că sunt de acord să îl respecte. ( se va pune la dispoziție de către liceu)

7) Recomandarea păstorului bisericii aparținătoare .

OBS: Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial eliberează anexa la fișa de înscriere, precum și o adeverință în care se va preciza media generală a claselor V-VIII la disciplina religie (calculată cu două zecimale, fără rotunjire) și o adeverință cu mediile anuale din claselor V-VIII, la purtare.

III.CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

  1. MEDIA DE ADMITERE

MA=0,2xABS+0,8xEN

MA= MEDIA DE ADMITERE

ABS=MEDIA GENERALĂ DE ABSOLVIRE A CLASELOR V-VIII

EN=MEDIA GENERALĂ OBȚINUTĂ LA EVALUAREA NAȚIONALĂ

  1. MEDIA FINALĂ DE ADMITERE

MFA=(MA+APT)/2

MFA=MEDIA FINALĂ DE ADMITERE

MA=MEDIA ADMITARE(calculată conform punctului 1)

APT=NOTA LA PROBELE DE APTITUDINI= MEDIA ARITMETICĂ A MEDIILOR ANUALE LA DISCIPLINA RELIGIE DIN CLASELE V-VIII

Vezi document in varianta PDF – Click pentru a vizualiza

X