INFORMAȚII ADMITERE 2019

Filiera: Vocațională

Profil: Teologic-Uman

1 clasa= 28 de locuri

Graficul admiterii Uman – Teologie

-8-9 mai 2019 – Ridicarea de la şcoala generală a anexei fişei de înscriere pentru proba de aptitudini

-13-14 mai 2019 – Inscrierea pentru probele de aptitudini.

-15-17 mai 2019 – Desfășurarea probelor de aptitudini.

-20 mai 2019 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini. Contestaţii.

-24 mai 2019 – Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini

-11 iunie 2019 – Actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

Proba de aptitudini constă in:

1.Completarea fișei cu întrebări despre situația școlară, familială și bisericească s candidaților

2. Interviu cu fiecare candidat evaluat cu ADMIS/ RESPINS

Admiterea se va face în ordinea mediei de admitere calculată conform Metodologiei MEN, în limita locurilor disponibile pentru cei declarați ADMIS la proba de aptitudini

Candidații declarați admiși pe baza mediei de admitere vor depune la secretariatul liceului dosarul de înscriere după afișarea listelor finale

Dosarul de înscriere la proba de aptitudini va conţine următoarele acte:

  • Fisa de înscriere tip;

  • Certificat de naștere în original si o copie xerox;

  • Copie carte identitate;

  • Recomandarea pastorului;

  • Fisa medicala, în original;

  • Declarație din partea candidatului si a părinților acestuia ca au luat cunoștință de Regulamentul de ordine interioară al liceului

 

Filiera: Teoretica

Profil: Real

Specializare: Matematica-Informatica

1 clasa= 28 de locuri

Graficul admiterii Mate – Info

-03-07 iulie 2019 completarea opțiunilor in fisa de înscriere

-12 iulie 2019 – afișarea in unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective

-12 iulie 2019 – afișarea la liceu a candidaților admiși.

-15 – 18 iulie 2019– depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului

X